Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je danas Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu (PVS) u početnom činu oficira Oružanih snaga BiH (OSBiH).

Konkurs je namijenjen kandidatima sa završenim fakultetom iz civilstva i dostupan je na web i Facebook stranici Ministarstva odbrane BiH.

Prilikom testiranja, provjera, selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, vodit će se računa o poštivanju principa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti, te neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH. Nakon zavšenog procesa odabira, ugovor za osnovnu oficirsku obuku će biti potpisan sa ukupno 36 kandidata.

Konkurs daje mogućnost da najbolji kandidati sa završenim fakultetom mogu biti izabrani i iz građanstva i iz redova vojnika i podoficira OSBiH. Između ostaloga, kandidati koji se prijavljuju iz civilstva u vrijeme prijema u OSBiH na dan 1. januara 2022. godine ne smiju biti stariji od 27 godina, a kandidati koji se prijavljuju iz OSBiH na dan 1. januara 2022. godine ne smiju imati više od 35 godina.

Na ovaj način Oružane snage BiH podmlađuju svoj oficirski kadar, pri čemu je proces odabira i obuke zasnovan na najsvremenijim metodama i maksimalno kvalitetan. Istovremeno, daje se mogućnost mladim građankama i građanima BiH, kao i pripadnicima OSBiH koji ispunjavaju uslove, da postanu oficiri OSBiH.

Kandidati koji završe oficirsku obuku će imati privilegiju da budu primljeni u OSBiH i pritom izvršavaju velik broj različitih, interesantnih i zahtjevnih zadataka, konstantno se obučavaju, usavršavaju i napreduju u službi, navodi se u saopćenju.

Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.