U Sarajevu će se od 23.-26. septembra održati “4. Međunarodni interdisciplinarni kongres Geštalt psihoterapije”, aučesnici će se baviti temom “Ljubav i stanje sadašnjeg čovjeka”. Kongres će okupiti istaknuta imena iz svijeta Geštalta, kao i učesnike iz drugih društvenih i profesionalnih oblasti i kulture.

Ove se godine čovječanstvo suočilo sa podmuklim neprijateljem u vidu COVID-19 pandemije, koja je zaustavila cijeli svijet, a ljudski rod suočila sa sopstvenom fragilnošću i smrtnošću, koje su pritajeno ispunile našu svakodnevicu strahom, anksioznošću i sveprisutnom brigom za sopstveno zdravlje, sopstvene živote, kao i dobrobit naših voljenih, kažu organizatori kongresa.

Novo-nametnute okolnosti transformirale su našu sadašnjost, a našu budućnost zamaglile tako da ne možemo niti nazrijeti njezine obrise. U ovoj neizvjesnosti, primorani smo da preispitamo sve primarne kategorije koje čine život i smrt.

Kako se adaptiramo, manje ili više kreativno, na stanje koje sada nazivamo “novom normalnošću”, krajnje je vrijeme da preispitamo svoje razumijevanje ljubavi i šta ona predstavlja u ovom novom globalnom stanju, stoji u pozivu za Konferenciju.

Uskraćeni za bliskost i dodir, i gladni povezanosti, prisiljeni smo da se na bolan način prisjetimo Buberovog poimanja “dijaloga”, po kojem je cijeli život zapravo susret. A sastavni, suštinski dijelovi tog susreta su kontakt, izlaganje i ljubav – ljubav kao krajnji vid hrabrosti i ranjivosti, isprepleteni i neodvojivi poput figure i njezine pozadine.

Organizatori kongresa su Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo i EAPTI-GPTIM Mreža.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 10. septembra.

Šta je Geštal psihoterapija?

Geštalt psihoterapija usmjerena je na svjesnost o tome što se dešava ovde i sada. Ta svjesnost omogućava nam da delujemo u skladu sa svojim autentičnim potrebama. Na taj način izbjegavamo sukobe unutar sopstvene ličnosti. Ti sukobi se inače vide kroz različite neurotske i psihosomatske simptome (npr. strah, anksioznost, depresiju).

Cilj geštalt terapije je jačanje pacijentovog samopouzdanja, do okretanja pacijenta od podrške u okolini do podrške u samom sebi (znam da vam ovo češto ponavljam, ali ću to i dalje činiti zbog značaja za vaš lični rast i razvoj). Čovjek se u geštalt terapiji smatra zdravim sve dotle dok je u kontaktu sa samim sobom, svojom okolinom i odnosima između sebe i okoline.

U toku terapije pacijenti uče da koriste svjesnost u funkcionisanju svog organizma kao cijeline.