Centar za promociju civilnog društva (CPCD) prezentirao je danas u Sarajevu predstavnicima osnovnih i srednjih škola Certifikacijski mehanizam eko-škola, koji realizuju u sklopu projekta “Misli o prirodi”.

Savjetnica za zaštitu okoliša u CPCD-u Sabina Jukan pojasnila je da je certifikacijski mehanizam dokument koji predviđa standarde, kriterije za procjenu, gradaciju rezultata nivoa razvijenosti škole u pogledu zaštite okoliša, te procedure koje su smjernice za škole šta trebaju sprovesti da bi stekle status “eko-škole”.

“Osnovni cilj tog mehanizma je uvođenje očuvanja zaštite okoliša u svakodnevni odgojno-obrazovni rad škola na principima održivog razvoja, provodeći aktivnosti koje će rezultirati vidljivim promjenama u radu škole”, rekla je Jukan.

Dodala je da je današnji sastanak prvi od deset koje planiraju održati u saradnji s partnerskim organizacijama širom BiH. 

Javni poziv na koji će se zainteresovane škole moći prijaviti bit će raspisan 1. oktobra. 

CPCD implementira trogodišnji projekt “Misli o prirodi!” kojim doprinosi povećanju uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih osoba, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou.

Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko-hubovi, eko-škole, mladi i eko-novinari, a finansira ga Švedska Vlada sa tri miliona KM.