Ministar privrede Kantona Sarajevo (KS) Adnan Delić razgovarao je s predstavnicima Općine Novo Sarajevo i predstavnicima Uprave šumarstva resornog ministarstva o koracima za početak realizacije projekta ”Park šuma Hum“.

”Park šuma Hum“ jedan je od projekata koje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo smatra projektom značajnim za grad i Kanton Sarajevo, kako zbog njegovog kulturno-historijskog značaja, tako i zbog prirodno – ekološkog boniteta koji im sam po sebi donosi.

”Projekt ‘Parka šuma Hum’, osim ambijentalnog uređenja prostora, pošumljavanjem sadnicama četinara i listopadnog drveća, bit će od koristi kako za sami park, tako i za okolna gradska naselja, jer će dodatna šumska vegetacija proizvoditi više kisika, štiti grad od jakih vjetrova, prigušiti gradsku buku, te spriječiti erozije zemljišta koje uzrokuju klizišta“, rekao je Delić.

Po njegovim riječima, planirani su sportsko – rekreativni park, žičara i niz drugih sadržaja.

Delić je naglasio da će Ministarstvo biti na raspolaganju Općini Novo Sarajevo za sve što im nadležnosti dopuštaju, kao i da će učiniti sve da realizacija projekta ide svojim tokom bez nepotrebnih usporavanja.

Na sastanku je istaknuto kako se radi o interresornom projektu u čijoj implementaciji svi resori trebaju uzeti aktivno učešće, s ciljem onemogućavanja bespotrebnih komplikacija u njegovoj realizaciji.

U okviru primarnog zaključka sastanka svi prisutni iskazali su potrebu za izdvajanje sredstava za izradu idejnog rješenja s predstudijom izvodljivosti, odnosno idejnog projekta i studije izvodljivosti, izradu izvedbenih projekata, elaborata geomehanike i geodezije, izradu projekta ograde, nadzora, sigurnosti i rasvjete u cilju očuvanja trenutnih, ali novih sadržaja od neželjene devastacije.

Naglašeno je i da bi ovakav strukovni pristup realizaciji projekta opremanja šumskog parka Hum bio prvi od osnivanja Kantona Sarajevo.

Kako je rečeno, do kraja ove godine trebali bi biti spremni svi preduvjeti za početak njegove realizacije.