Za danas je zakazan sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i BiH na kojem će biti riječi o sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Sastankom, koji će se održati putem video-konferencije, kopredsjedavaće direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović i šef Odjeljenja za Albaniju i BiH u Opštoj upravi Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Mikela Matuela.

Na sastanku će se razgovarati o sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i preporuka Evropske komisije u vezi sa političkim i ekonomskim kriterijumom, te trgovinom, industrijom, carinama i oporezivanju, poljoprivredi i ribarstvu, unutrašnjem tržištu i konkurenciji, transportu, energiji, životnoj sredini, inovacijama i socijalnom politikom, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a u svrhu praćenja njegovog provođenja.

Sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje se, u pravilu, održavaju godišnje.