Šef Delegacije Evropske unije u BiH Johann Sattler uručio je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji Izvještaj o napretku za BiH, u kojem je navedeno da su najpozitivnije stvari zabilježene u proteklih nekoliko mjeseci.

Izvještaj obuhvata period za 16 mjeseci, a Sattler je ocijenio da je zabilježen duži period stagnacije u BiH, neformiranje vlasti, različite blokade, zbog čega je, kako je rekao, izgubljeno dragocjeno vrijeme.

“U značajnom dijelu oblasti nisu napravljeni konkretni pomaci, međutim postoje i pozitivne stvari kakvo je ubrzanje reformi unazad nekoliko mjeseci”, rekao je Sattler te dodao da je uočena i spremnost na kompromis.

On je pojasnio da tu, prije svega, misli na sporazum za Mostar koji je, kako je naveo, pokazatelj da politički lideri mogu pronaći zajednički jezik i rješenja koja su u skladu s EU standardima i koja idu u korist građanima.

Kako je rekao, najviše je razočaran zbog činjenice da nije bilo pomaka kod unapređenja vladavine prava.

“Do kraja godine još dva zakona trebaju biti usvojena, zakon o sukobu interesa i javnim nabavkama, zajedno s izmjenama zakona o VSTV-u. Time će se omogučiti iskoraci u realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja”, naglasio je Sattler.

Ni u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, poručio je, nije zabilježen značajan napredak.

Kada je riječ o migracijama, Sattler je rekao kako se očekuje bolja koordinacija, ali i pravičnija raspodjela tereta migracija.

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija izjavio je da EU, možda, nije prepoznala sve napore u BiH koji su postojali, a ponekad nije imala ni dovoljno razumijevanja za probleme i procese koji se dešavaju u BiH, a izazvani pandemijom.

“Dvije stvari su mi važne – u Izvještaju stoji da je Zapadni Balkan, i BiH, strateški interes EU i jedan od ključnih prioriteta ove komisije. Da shvatimo da nismo zaboravljena regija. Važna je i napomena da smo u proteklih nekoliko mjeseci napravili značajne iskorake u procesu pridruživanja EU”, istakao je Tegeltija.

Po njegovim riječima, to je važno zbog činjenice da se u narednih nekoliko mjeci može završiti još nekoliko stvari na putu kandidatskog statusa BiH.

“Nastavljamo sa implementacijom obaveza koje smo preuzeli u procesu pridruživanja EU. Siguran sam da do proljeća možemo uspjeti”, poručio je Tegeltija.

Ključni nalazi Izvještaja o BiH za 2020. godinu

Evropska komisija objavila je saopćenje s ključnim nalazima iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu te o Ekonomskom i investicijskom planu za Zapadni Balkan, s pitanjima i odgovorima o tom planu.

Među ključnim nalazima evropskog izvještaja o BiH, u kontekstu političkih prilika, navedeno da je tokom najvećeg dijela izvještajnog perioda, rad Parlamentarne skupštine BiH bio blokiran usljed političkih razloga, što je dovelo do zakonodavnog zastoja, dok je Vijeće ministara BiH djelovalo u tehničkom mandatu sve do formiranja novih vlasti, odnosno do decembra 2019. godine, 14 mjeseci nakon održavanja Općih izbora, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u BiH. OPŠIRNIJE