Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler izjavio je da današnje usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina predstavlja važan iskorak na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

Sattler je istakao da je ovaj dokument usvojen zahvaljujući zajedničkim naporima svih aktera.

“U cijelom tom procesu dokument Strategije je unaprijeđen zahvaljujući različitim prijedlozima koji su dolazili od ministara i drugih aktera. Krajnji cilj je da se okončaju najsloženiji i najkompleksniji predmeti do 2023. godine. Nadam se da će to sada biti moguće”, rekao je Sattler.

Po njegovim riječima, usvajanje Revidirane strategije omogućilo je nastavak finansiranja rada Tužilaštva BiH.

“Usvajanje Revidirane strategije pokazalo je da se u ovoj zemlji svaki problem može riješiti kada se politički akteri okupe i objedine. Nikome ne idu u prilog nikakva preglasavanja ni blokade, nego pristup nalaženju rješenja”, rekao je Sattler i zahvalio predsjedavajućem Savjeta ministara Zoranu Tegeltiji na njegovoj konstruktivnoj ulozi u obezbjeđenju usvajanja ovog dokumenta.

Sattler je potvrdio da se jutros sastao sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i ministrima i da su razmatrali “finalni zahvat” u vezi sa Revidiranom strategijom, što je obezbijedilo i njeno usvajanje.

“U protekla tri mjeseca bio sam angažovan na obezbjeđenju usvajanja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina zato što Evropska unija izdvaja znatna sredstva za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Ova strategija je jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i to samo po sebi pojašnjava moj angažman”, kaže specijalni predstavnik EU u BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je danas na vanrednoj sjednici Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Prema Revidiranoj strategiji, najsloženiji predmeti biće procesuirani pred Sudom BiH, a manje složeni pred entitetskim ili pravosuđem Brčko Distrikta.