Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević i naredne četiri godine obavljaće funkciju člana Savjeta Svjetske fudbalske asocijacije (FIFA), odlučeno je na redovnom Kongresu Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) u Montroju.

Savićević, kojem će to biti drugi mandat u Savjetu FIFE, istakao je da mu je izuzetna čast što je od predstavnika svih 55 evropskih fudbalskih saveza dobio povjerenje da i tokom naredne četiri godine bude jedan od predstavnika UEFE u Savjetu FIFE.

Prema njegovim riječima, napredak i dalji razvoj fudbala biće u fokusu i u narednom periodu.

Osim Savićevića, UEFU i njene interese u Savjetu FIFE će predstavljati i Razvan Burleanu, Jorgos Kumas i Peter Peters.

Savjet je zadužen za definisanje misije, strateškog pravca, politika i vrijednosti ove asocijacije sa posebnim osvrtom na organizaciju i razvoj fudbala na svim nivoima širom svijeta.

Među nadležnostima Savjeta je definisanje standarda, politika i procedura koje se primjenjuju prilikom sklapanja komercijalnih ugovora, grantova za razvoj fudbala, operacionalnih troškova FIFE, kao i svih ostalih finansijskih i poslovnih pitanja ove asocijacije.

Savjet odlučuje i o mjestu i datumu održavanja FIFA turnira i broju timova koji će na njima učestvovati.