Predsjednik Komiteta ministara Savjeta Evrope Miltijadis Varviciotis rekao je na video-sastanku Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) da bi ljudski život i javno zdravlje tokom pandemije virusa korona trebalo da budu na vrhu prioriteta u svim državama članicama.

Sjednica je počela razmjenom mišljenja članova Komiteta sa Varviciotisom, koji je i zamjenik ministra inostranih poslova Grčke, a u ime Parlamentarne skupštine BiH na video-sastanku, koji je juče i danas održan kao zamjena za redovno oktobarsko zasjedanja PSSE, učestvovali su poslanici Snježana Novaković Bursać i Alma Čolo.

Generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Anhel Gurija sa učesnicima sastanka diskutovao je o uticaju pandemije virusa korona na svjetsku ekonomiju, te o pomoći državama u razvoju i najranjivijim grupama društva.

Članovi Komiteta održali su i raspravu o temi “Oružani sukob između Jermenije i Azerbejdžana, neuspjeh mirnog rješavanja sukoba i rizik za regionalnu stabilnost”.

Usvajanjem Nacrta rezolucije, na osnovu izvještaja Hane Bardel, države članice pozvane su da promovišu edukaciju o zdravstvenim rizicima konzumiranja droga, posebno među mladima, i da koriste liječenje i rehabilitaciju u borbi protiv njihovih štetnih učinaka.

Izvjestilac Vladimir Vardanyan predstavio je zaključke izvještaja o uticaju pandemije virusa korona na ljudska prava i vladavinu prava, osvrćući se na širok spektar mjera koje su države članice preduzele kako bi ograničile širenje virusa, a koje su nekad ograničavale uživanje prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Nakon rasprave usvojen je Nacrt rezolucije i Nacrt preporuka proisteklih iz ovog izvještaja.

Izvjestilac Boguslav Sonik u svom mišljenju osvrnuo se na činjenicu da su sloboda izražavanja i sloboda medija često pod pritiskom tokom pandemije, te da je registrovan povećan broj napada na novinare.

Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović predstavila je godišnji izvještaj o aktivnostima komesara za ljudska prava Savjeta Evrope za 2019. godinu.

Nastavak video-sastanka proširenog Stalnog komiteta PSSE biće održan 22. i 23. oktobra.