Savjet ministara BiH danas bi trebalo da razmatra prijedlog odluke o dodjeli prostora Ministarstvu bezbjednosti radi uspostavljanja zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa Evropolom.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. godine i akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. sa prijedlozima navedene strategije i akcionog plana, čiji je predlagač Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te informacija o realizaciji podrške infrastrukturnim projektima u opštini Srebrenica.

Savjet ministara bi trebalo da razmotri i prijedlog odluke o izmjenama odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv Covid-19 uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH, kao i prijedlog plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za period 2021. – 2023. godina.

Pred ministrima bi trebalo da se nađu i obavještenje o isteku mandata i pokretanju procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te informacije o isteku mandata direktoru Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara i vršiocima dužnosti direktora i dva zamjenika direktora Agencije za statistiku BiH.

Prema dnevnom redu objavljenom na sajtu Savjeta ministara, ministri bi trebalo da se izjasne i o Nacrtu sporazuma o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća.