Savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatio je danas donaciju kojom je Srbija obezbijedila za potrebe Federacije BiH dodatnih 15.000 doza vakcina protiv koronavirusa Kovišild, proizvedenih u Institutu za serume iz Indije.

Prijedlogom aneksa sporazuma o donaciji vakcina između Vlade Srbije i Savjeta ministara BiH, Srbija se obavezuje da će donaciju od 5.000 doza za potrebe Federacije BiH predati u roku od pet dana od dana potpisivanja aneksa.

Primopredaja preostalih 10.000 doza biće realizovana u vremenu predviđenom za revakcinaciju, saopšteno je nakon 47. vanredne telefonske sjednice Savjeta ministara BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, kao nadležna institucija, određeno je za primaoca donacije u ime Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo civilnih poslova da aneks sporazuma o donaciji vakcina dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika aneksa odredi ministarka civilnih poslova BiH.