Savjet ministara danas je na vanrednoj sjednici usvojio Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, saopštio je ministar pravde u Savjetu ministara Josip Grubeša.

Revidiranu strategiju, o kojoj je danas glasano u drugom krugu, predložilo je Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.

BiH je 2008. usvojila Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predviđala da se na nivou BiH procesuiraju najsloženiji predmeti ratnih zločina u roku od sedam godina, a svi ostali da budu prebačeni na entitetski nivo i završeni do 2023. godine.

Krajem 2015. istekao je rok od sedam godina, ali nisu bili završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na nivou BiH, zbog čega je Savjet ministara u aprilu 2017. godine formirao radnu grupu koja je u maju 2018. godine dostavila Prijedlog revidirane strategije, koja predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na nivo entiteta.

Prema Revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, najsloženiji predmeti biće procesuirani pred Sudom BiH, a ostali predmeti, koji su prema mišljenju pravnika manje složeni, biće procesuirani pred entitetskim pravosuđem ili pravosuđem Brčko distrikta.