Savjet ministara je na vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdio Prijedlog ugovora o zajmu u iznosu 30 miliona evra između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

“Na ovaj način želi se dodatno obezbijediti stabilnost finansijskog sektora u BiH, a sredstva će biti korištena pod posebno definisanim uslovima i okolnostima”, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Rok otplate kredita je osam godina, uključujući pet godina grejs perioda na otplatu glavnice, a obaveze i prava iz kreditnog sporazuma Bosna i Hercegovoina će supsidijarno prenijeti na krajnjeg korisnika kredita – Agenciju za osiguranje depozita, sa kojom će biti zaključen poseban ugovor.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.