Savjet ministara na današnjoj sjednici trebao bi da razmatra Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Na predloženom dnevnom redu je i pijedlog odluke o dodatku na platu državnim službenicima u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara čiji je predlagač ovo ministarstvo.

Savjet ministara razmatraće informaciju o realizaciji Projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica auto-puta na Koridoru “Pet ce” i statusu izgradnje i otvaranja privremenog graničnog prelaza Svilaj čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara biće riječi i o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o osnivanju Mješovite komisije za sprovođenje Osnovnog ugovora između BiH i Srpske pravoslavne crkve.

Riječ je o drugom krugu glasanja o ovoj tački dnevnog reda.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH za period 2021. – 2024. godine čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti.

Na sjednici bi trebalo da se raspravlja i o informaciji Sektora centralne evidencije nestalih osoba BiH, u skladu sa zaključkom 51. sjednice Savjeta ministara održane 5. aprila 2016. čiji je predlagač Institut za nestala lica.

Savjet ministara će pod oznakom “povjerljivo” razmatrati prijedlog programa rada Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ za 2021. godinu čiji je predlagač OBA.

Početak sjednice predviđen je u 11.00 časova.