U Sarajevu je počela sjednica Savjeta ministara na čijem je predloženom dnevnom redu Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za maj ove godine.

Na sjednici bi, na prijedlog predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije, trebalo da bude razmotren i Prijedlog programa rada Savjeta ministara za 2020. godinu.

Na dnevnom redu bi se trebalo naći i i razmatranje prijedloga pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, kao i Informacija o ispunjavanju pravnog kriterijuma u procesu pristupanja BiH EU.

Jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je i Informacija Generalnog sekretarijata Savjeta ministara o povećanju stepena transparentnosti rada ove institucije i boljem informisanju javnosti o njenom radu.