Bosanskohercegovačka dijaspora trebala bi biti jedan od ključnih faktora i generatora budućeg ekonomskog razvoja zemlje, ocijjenjeno je danas na sjednici Savjeta za strane investitore Federacije BiH, kojom je predsjedavao federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Prema podacima prezentovanim tokom sjednice, više od dva miliona bh. građana živi izvan Bosne i Hercegovine te iako su snažno zainteresirani za ulaganja u domovinu, ekonomski potencijal dijaspore ostaje neiskorišten zbog određenih strukturalnih i administrativnih prepreka, kao i odsustva sinhronizirane i proaktivne politike od bosanskohercegovačkih vlasti.

U tom kontekstu, ministar Vujanović je istakao kako je Vlada Federacije BiH prepoznala važnost dijaspore i njenog ekonomskog potencijala te da proaktivno i kontinuirano radi na uklanjanju barijera za aktivnije i direktnije učešće dijaspore u ekonomskom razvoju naše zemlje, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Između ostalog, naglasio je Vujanović, radi se na izmjenama nekoliko važnih fiskalnih zakona koji će zemlju učiniti atraktivnijom za strana ulaganja, a uporedo s tim, poduzimaju se aktivnosti na kreiranju institucionalnih aranžmana i alata za bolje uvezivanje i održavanje veze s dijasporom.

Vujanović je zaključio da animiranje dijaspore i efikasnije mobiliziranje njenog ekonomskog potencijala zahtijeva kontinuiran rad te mnogo aktivniji pristup i konstruktivnije partnerstvo, čemu će se ubuduće posvetiti mnogo veća pažnja kako od Vlade Federacije BiH tako i od Savjeta za strane investitore Federacije BiH.

Na sjednici Savjeta, koja je održana u online formatu, kao gosti su učestovali i predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić i pomoćnik ministra za iseljeništvo u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač.