Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan pozdravio je danas usvajanje Zakona o udruženjima i fondacijama i Zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu.

Zajedno sa starim Zakonom o budžetu, koji je zamijenjen novim u decembru 2019., Zakon o udruženjima i fondacijama je godinama percipiran kao eklatantno loš instrument koji je omogućavao netransparentno trošenje javnih sredstava. Oba su sada zamijenjena novim zakonima koji fokus stavljaju na transparentno vođenje budžeta i interes javnosti. Danas usvojeni zakon će omogućiti podršku za nevladin sektor koja je fer, transparentna i zasnovana na objektivnim kriterijima, saopćeno je iz OHR-a.

Također, danas usvojeni Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina omogućit će veću uključenost i ravnopravno učešće manjina u životu Distrikta. U tom smislu, kako je istaknuto, koristit će cjelokupnoj zajednici tako što će učiniti Distrikt boljim mjestom za sve građane.

Scanlan je također pozdravio usvajanje akcionog plana za reformu javne uprave na sjednici Vlade Distrikta u ponedjeljak. Ovo će, kako je naveo, biti prioritetni cilj u 2021. godini zajedno sa usvajanjem zakona o sukobu interesa.

Na sastanku supervizora sa gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika Brčkog, Sinišom Milićem i Antom Domićem, te predsjedavajućim i dopredsjedavajućim Skupštine Distrikta, Esedom Kadrićem i Ivom Filipovićem, sagovornici su se složili da vladini odjeli i druga tijela javne uprave trebaju nastaviti raditi za vrijeme predizborne kampanje i perioda tehničkog mandata, stoji u saopćenju.