Stranka demokratske akcije (SDA) traži od svojih poslanika i vijećnika na svim nivoima vlasti, i u svim administrativnim jedinicama u kojima to do sada nije učinjeno, da pokrenu inicijative za ukidanje tzv. “bijelog hljeba”.

“Korištenje ove naknade smatramo neprihvatljivom, pogotovo u vremenu u kojem je naša ekonomija sučena sa recesijom uzrokovanom pandemijom”, saopšteno je iz SDA.

SDA poziva svoje članove koji na to imaju pravo da do usvajanja inicijativa odustanu od korištenja ove zakonske mogućnosti.

“Bijeli hljeb” – nezarađena plata

Predsjednici, premijeri, ministri, njihovi zamjenici i savjetnici te poslanici i rukovodioci nekih državnih institucija mogu primati platu i nakon okončanja mandata. Ovo pravo daju im zakoni koje su sami napisali i usvojili na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti.

Državni i federalni funkcioneri mogu uživati pravo na “bijeli hljeb” godinu dana nakon isteka mandata. Svim funkcionerima u Republici Srpskoj, Zapadnohercegovačkom kantonu, te savjetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrena je isplata takve naknade, najduže pola godine. Platu mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju “bijeli hljeb” čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciji provedu makar jedan dan. Nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo koristiti.