Mladen Drljača je 15 godina sekretar Komisije za koncesije Republike Srpske iako, prema propisima, mandat traje pet godina, piše CIN.

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

„Stub i kičma Komisije!“ Ovim riječima predsjednik Komisije za koncesije Republike Srpske (RS) Radenko Đurica opisuje sekretara Mladena Drljaču. Kaže da je obrazovan, stručan i moralan.

Drljača pomaže Đurici u kontroli zakonitosti rada Komisije, ali istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) pokazuje da je sekretarov radni status sporan.

Drljača je još prije 15 godina imenovan na ovu poziciju. Prema propisima, mandat sekretara traje pet godina. Od tada nije bio ponovo biran niti je dobio drugi osnov za rad.

Unatoč tome, u Narodnoj skupštini RS-a (NSRS) i Komisiji tvrde da mu mandat nije ograničen.

(Ne)prevaziđeni propisi

Mladena Drljaču je početkom 2004. godine NSRS imenovao za prvog sekretara Komisije za koncesije. Zajedno sa njim izabrani su predsjednik i četiri člana Komisije na osnovu Zakona o koncesijama RS-a.

Prema ovom Zakonu, članove bira NSRS, a mjesto sekretara se popunjava u skladu sa propisima o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji.

Kako Pravilnik nije postojao u trenutku biranja prvog saziva Komisije, Drljača ga je napisao i odredio da Narodna skupština imenuje sekretara na pet godina. On danas tvrdi da ovaj dokument, prema kojem mu je mandat istekao prije deceniju, treba izbrisati, jer nije usaglašen sa Zakonom o koncesijama: „On je prevaziđen, gospođo!“

Novinarka CIN-a je razgovarala sa nekoliko profesora prava i niko od njih nije našao neusaglašenost o kojoj Drljača govori.

„Zakon je rekao da će se regulisati putem Pravilnika, i Pravilnikom je to regulisano“, kaže profesor Ilija Zindović. Objašnjava da se Pravilnik odnosi i na Drljačin mandat iako je donesen nakon njegovog imenovanja.

Iako je sekretar u Komisiji zadužen za usaglašavanje unutrašnjih propisa, Drljača nikada nije izmijenio dio Pravilnika koji smatra „prevaziđenim“. Kaže da je to obaveza članova Komisije.

Mladen Drljača je početkom 2008. godine, uoči isteka mandata, optužen za ratne zločine na području Bosanske Krupe. Bio je suspendovan gotovo tri godine i za to vrijeme je primao polovinu plate. Oslobođen je optužbi krajem 2010. godine, a potom se vratio na posao iako mu je mandat istekao godinu dana ranije.

Kompletnu priču možete pročitati na cin.ba.