Senat Univerziteta u Zenici odlučuje danas o zahtjevima zeničkih studenata, koji su u vezi s otežanim studiranjem zbog pandemije koronavirusa.

Zahtjevi studenata su da se omogući bezuslovan prelazak u narednu akademsku godinu, kao i to da se školarine plaćaju u ratama.

Ukoliko se krene u pravcu usvajanja zahtjeva ovih studenata mora doći do promjene zakona o visokom obrazovanju u ZDK.