Prvi slučajevi zaraze koronavirusom u školama su bili očekivani, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, te naglasio da je značajno da se epidemiološki ispita porijeklo zaraze.

“Od 5. marta smo imali slučajeve zaražene djece uglavnom u okviru samih porodica, tako da ovo nije neuobičajena pojava. Značajno je da se epidemiološki ispita porijeklo zaraze i da se vidi gdje je potencijalno mjesto, da li je riječ o djetetu koji dolazi iz porodičnog žarišta ili je na neki drugi način bilo zaraženo kako bismo ispratili sve kontakte tog djeteta”, rekao je Šeranić.

Šeranić je dodao da su škole postupile u skladu sa preporukama, kao i da se planira unapređenje lične zaštite unutar samih školskih ustanova.

On je rekao da se prati stanje, te da će Institut za zaštitu zdravlja na kraju septembra sačiniti rezime svega što se dešavalo u školama i na osnovu toga će se vidjeti u kojem pravcu treba djelovati.

Istakao je da se u bilo kojem javnom objektu moraju poštovati epidemiološke mjere, pa i u školama, dodavši da je poznato ko predlaže mjere, ko ih sprovodi, te na koji način će se sprovođene mjere kontrolisati.

Šeranić je, upitan da prokomentariše problem djece zaražene koronavirusom uzrasta jedne, dvije ili tri godine, smještene u Univerzitetskom kliničkom centru RS, sa kojima roditelji ne mogu da borave, rekao da je u razgovoru sa rukovodstvom UKC-a zatražio da razmotre mogućnosti da majke djece do tri godine borave tu sa djecom, te da se obezbijede adekvatni protokoli.

Govoreći o očekivanjima kada je riječ o ruskoj vakcini protiv koronavirusa, Šeranić je naglasio da nacionalna tijela, odnosno tijela koja su regulatori po pitanju lijekova i medicinskih sredstava ili samih pacijenata, treba da daju adekvatno odobrenje za upotrebu.

“Onog trenutka kada se bilo koja vakcina pojavi i u RS, odnosno kada dođe do same BiH, Agencija za lijekove BiH će morati dati svoje mišljenje o tome kako bi se mogla naći na tržištu. Kada vakcina dođe do nas, ruska ili bilo kojeg drugog proizvođača, shodno sertifikatu kvaliteta i bezbjednosti će biti cijenjena i na taj način će se upotrebljavati kod nas”, rekao je Šeranić.