Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa ogolila je sve probleme i loše uvjete u kojima su se zatekli radnice i radnici u realnom sektoru.

Kako bi se ti problemi počeli rješavati te kako bi se osigurali bolji uvjeti za rad, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) nastavlja s projektom koji bi trebao osigurati političku volju za primjenu i unapređenje radničkih prava.

Borbu za prava radnika kroz projekt “Politička volja za radnička prava” predstavnici Sindikata na čelu sa predsjednicom Mersihom Beširović, nastavit će kroz dijalog s političarima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Cilj je aktivno uključivanje predstavnika vlasti na svim razinama u zaštitu prava radnika, poboljšanje uvjeta na njihovim radnim mjestima, te unapređenje statusa zaposlenih iz realnog sektora.

STBiH kao sindikat iza kojeg ne stoje nikakve politike, želi biti partner i izvor informacija predstavnicima političkih stranaka na vlasti kako bi se napokon počelo aktivnije raditi na boljem položaju zaposlenika.

Predsjednica STBiH Mersiha Beširović kaže kako će se u sklopu aktivnosti projekta “Politička volja za radnička prava” nastaviti s ranije započetim aktivnostima zagovaranja za vidljiviji angažman političkih stranaka i pojedinaca na zaštiti i brizi o uvjetima života i rada radnika i radnica u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti.

Uz to, nastavlja se kontinuirani rad na podizanju standarda i prava radnica i radnika.

“Početkom ljeta započeli smo aktivan dijalog sa političkim strankama i pojedincima i upoznali ih sa problemima sa kojima se suočavaju radnici i radnice u trgovini. Dobili smo i neka konkretna obećanja i pokrenuli neke zajedničke inicijative. STBIH neće odustati od svojih zahtjeva da radnici u realnom sektoru konačno postanu prioritet političkoj sceni BiH, koja je dosad prava i interese ovog dijela radnika potpuno zanemarivala. Sada je red da počnemo uviđati i prve rezultate tog dijaloga, kao i da nastavimo dalje s njim”, kaže Beširović.

Inicijativa “Politička volja za radnička prava” oslikava prijeku potrebu za konkretno i aktivno, a ne samo deklarativno, uključivanje izvršne i zakonodavne vlasti u borbu za zaštitu prava radnika po svim osnovama.

Uz očuvanje neovisnosti Sindikata i njegovog rada, cilj je smanjiti razlike između prava zaposlenih u trgovini i zaposlenih u javnom sektoru, osigurati da trgovci za svoj rad budu adekvatno plaćeni, te raditi na tome da se zakonski riješi pravo na slobodan dan za praznike i slobodnu nedjelju, priopćeno je.