Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo uputio je danas dopis premijeru KS Mariju Nenadiću u kojem od Vlade traži odgovor na ponuđene prijedloge Sindikata, kao i da se sastane sa predstavnicima radnika.

U dopisu se podsjeća da je Nenadić, prilikom obraćanja učesnicima mirnog okupljanja – protesta održanog 09.07.2020. godine ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo izjavio da će razgovori biti nastavljeni naredne sedmice, u ponedjeljak ili utorak.

“Vašu izjavu su zabilježile sve prisutne novinarske ekipe i o istoj upoznale javnost. Dakle, za pregovaračkim stolom, po Vašoj izjavi, smo trebali biti 13. ili 14. jula tekuće godine. Međutim, do sastanka, do trenutka pisanja ovog dopisa, nije došlo.
Napominjemo da je zbog nepostizanja dogovora u vezi tri neusaglašena pitanja tokom kolektivnih pregovora vođenih u junu tekuće godine, od 08.07.2020. godine nastavljen generalni štrajk, kao i štrajk upozorenja, odnosno svakodnevni izlazak članova ovog Sindikata pred ustanove u periodu od 10,30 do 11,00 sati”, navode iz Sindikata.

Dalje, navodi se kako su članovi Sindikata premijera Nenadića na protestu upoznali
sa činjenicom da su tokom pregovora sa Vladinim pravnim timom odustali od naziva „granski“ u Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo), kao i od retroaktivne primjene Kolektivnog ugovora od 01.01.2020. godine. Dakle, stoji u dopisu, ostao je samo neusaglašen član 37. Kolektivnog ugovora koji tretira koeficijente za sve grupe složenosti poslova, kako bi krenuli sa primjenom istog od 01.07.2020. godine.

“Ujedno Vas podsjećamo da smo našim aktom broj: 319/20 od 09.07.2020. godine tražili da se isti razmotri da sjednici Vlade Kantona Sarajevo koja je održana 09.07.2020. godine kada na dnevnom redu bude predložena 32. tačka: „Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o dosadašnjim pregovorima sa Sindikatom radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo u vezi zaključenja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo“ sa pozivom da se Vlada Kantona Sarajevo izjasni da li prihvata ponuđeni prijedlog koeficijenata ili ne.

Koliko nam je poznato, na 25. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 09.07.2020. godine, kao ni na 26. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 13.07.2020. godine, Vlada Kantona Sarajevo se nije izjasnila o ponuđenom prijedlogu koeficijenata, te Vas i članove Vlade Kantona Sarajevo po drugi put pozivamo da se izjasnite da li prihvate ponuđeni prijedlog koeficijenata u članu 37. Kolektivnog ugovora ili ne i da nas o tome obavijestite u pisanoj formi. Također, podsjećamo da smo na osnovu državnog i entitetskog Zakona o slobodi pristupa informacijama, aktom broj i datum gornji, tražili da nam dostavite projekcije Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koje su rađene u vezi implementacije Kolektivnog ugovora za doktore, te molimo da nam traženu informaciju dostavite u zakonski propisanom roku”, navode iz Sindikata.

U dopisu se dodaje da Sindikat, imajući u vidu navedeno, a prije svega aktuelnu epidemiološku situaciju, te činjenicu da su zdravstvenim radnicima, kao i Vladi Kantona Sarajevo pacijenti na prvom mjestu, ovim putem poziva Vladu Kantona Sarajevo da se izjasni, te da na čelu sa Nenadićem, uz sve članove Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo, dođe na sastanak koji bi bio održan u petak, 17.07.2019. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Doma Sindikata.

“U slučaju da ne dobijemo tražena izjašnjenja Vlade Kantona Sarajevo, te ukoliko se Vlada Kantona Sarajevo i Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo ne odazovu sastanku u punom sastavu i ne potpišemo Kolektivni ugovor bez koga smo već više od godinu dana, Vlada Kantona Sarajevo će biti jedina odgovorna za nastavak generalnog štrajka, kao i za poduzimanje drugih metoda sindikalne borbe, a samim tim i za eventualno pogoršanje epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo”, stoji u obraćanju Sindikata kantonalnom premijeru Mariju Nenadiću.