Središnje izborno povjerenstvo (SIP) BiH na tiskovnoj konferenciji posvećenoj izbornom danu, nedjelji 15. studenog 2020. na Lokalnim izborima u BiH, priopćilo je da se na ovim izborima natječu 543 politička subjekta među kojima su 129 političkih stranki, 262 neovisna kandidata i 72 kolicije.

Budući da će se ovi izbori odvijati u uvjetima pandemije COVID-a, svi sudionici izbornog procesa trebaju se pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera, što podrazumijeva i dovoljnu fizičku distancu. Kontrolori će voditi računa da prilikom čekanja na glasanje, primjerice na katovima u hodnicima osnovnih škola, prije dolaska na samo biračko mjesto, ne bude više od 30 osoba, pa će ostali glasači morati čekati u redu vani.

“Ovi izbori predstavljat će ogroman izazov za sve sudionike u procesu. SIP je još u lipnju usvojio instrukciju o postupanju na izborni dan, a u vezi s pandemijom koronavirusa. Prema uputama, morat će se osigurati fizička distanca između članova biračkih odbora, a sva biračka mjesta morat će se dezinficirati u određenim intervalima. Kad je u pitanju nabavka zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava, najveći broj osnovnih izbornih jedinica osigurao je opremu. Prema posljednjim informacijama, to nisu uradile izborne jedinice Kreševo i Han Pijesak. Ostale su u manjem ili većem broju osigurale opremu”, kazao je na konferenciji predsjednik SIP-a Željko Bakalar.

Govorilo se i o problemima.

“Na jednom biračkom mjestu imate birački odbor, birače i posmatrače. U svakom trenutku tu može biti dosta ljudi. Problem su hodnici, u kojima, ako na jednom katu postoji više biračkih mjesta, može doći do toga da imamo više od 30 ljudi unutra. Iz tog razloga, kontrolori redova će dozvoliti određenom broju birača da čekaju u redu dok će ostali čekati vani”, kazala je članica SIP-a Irena Hadžiabdić.

Za ove izbore je ovjereno 30.809 kandidata među kojima je 196 predstavnika nacionalnih manjina.

Na dan 1. listopada ove godine, u evidenciji Središnjeg biračkog popisa je bilo upisano blizu 3,3 milijuna birača, a od njih oko 3,1 milijun na redovnim biračkim mjestima.

Više od 17.000 birača će glasati posredstvom redovnih mobilnih timova. Budući da je u toku pandemija COVID-a, na ovim izborima će biti angažirani i tzv. Covid mobilni timovi, ali njihov precizan broj će biti poznat naknadno. Prema dosadašnjim podacima, formirano je 129 takvih mobilnih timova u FBiH.

Biračka mjesta su oranizirana i u inozemstvu, u veleposlanstvima ili diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine – po jedno u Beču, Gracu, Štutgartu, Minhenu, Oslu, Beogradu i Čikagu.

Predsjednik SIP-a podsjeća da je od jutros od sedam sati pa do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u devetnaest sati, na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, vezanih za glasanje, kao i da sutra u sedam sati počinje izborna šutnja koja će trajati također do zatvaranja glasačkih mjesta. Za kršenje izborne šutnje su predviđene novčane kazne u rasponu od tisuću do deset tisuća maraka za političke subjekte, kao i od tisću do pet tisuća maraka za izborne kandidate.

Središnje izborno povjerenstvo je pozvalo birače da izađu na izbore, kao i sve sudionike izbornog procesa da doprinesu fer i demokratskom ozračju Lokalnih izbora u BiH 2020.