Američke zdravstvene vlasti odobrile su nastavak imunizacije vakcinom Johnson & Johnson, koja je u toj zemlji prekinuta 13. aprila kako bi se ispitalo nekoliko slučajeva tromboze.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštio je sinoć da treba da se nastavi primjena vakcine Johnson & Johnson u Sjedinjenim Državama, ocijenivši da dobrobiti nadvladavaju rizike kod osoba starosti 18 godina i više.

Američka laboratorija odlučila je da napravi pauzu u primjeni dok se ispita nekoliko slučajeva razvoja ozbiljnih krvnih ugrušaka kod žena, poslije dobijanja vakcine.

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) i CDC su sigurni da je ta vakcina bezbjedna i efikasna za sprječavanje Covid-19, navele su te dvije agencije.

Raspoloživi podaci ukazuju da je rizik od tromboze jako nizak, navele su ove dvije agencije i dodale da će nastaviti pažljivo da prate i ispituju rizik.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Uprava za hranu i lijekove (FDA) naveli su u zajedničkom saopštenju da će zdravstveni sistemi i građani biti upozoreni na rizik od potencijalno smrtonosnog sindroma povezanog sa nastankom krvnih ugrušaka uz nisku vrijednost trombocita.

“Više ne preporučujemo pauzu u upotrebi te vakcine”, rekla je direktorka CDC-a Rošel Valenski i dodala da vakcina Johnson & Johnson može odmah da nastavi da se koristi.

Ranije juče stručnjaci američke zdravstvene agencije su preporučili da se nastavi vakcinacija serumom Johnsona.

U Sjedinjenim Državama je već dato 7,98 miliona doza vakcine Johnson & Johnson.

Prema juče predstavljenim podacima, od 3,99 miliona vakcinisanih žena njih 15 su razvile ozbiljne slučajeva krvnih ugrušaka i tri su umrle. Njih 13 su bile mlađe od 50 godina, a dvije starosti između 50 i 64 godine.

Nije zabilježen nijedan slučaj ugrušaka kod vakcinisanih muškaraca.

Pojedini stručnjaci istakli su prednosti ove vakcine koja se daje samo u jednoj dozi, i može da se čuva u običnim frižiderima i da bude lakše dostupna osjetljivim grupama u odnosu na rijetke slučajeve tromboze.

Vakcina Johnson & Johnson je efikasna 66 odsto za sprječavanje umjerenih do teških slučajeva Covid-19, prema kliničkim probama urađenim na oko 40.000 ljudi starijih od 18 godina u više zemalja svijeta.