Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) razmatra na posebnoj sjednici prijedloge odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje projekta Koridor “Pet ce” – obilaznica Doboj i o iznosu garancija za nove kredite koji se mogu izdati u ovoj godini.

Usvajanjem prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja prema EBRD-u za finansiranje projekta Koridor “Pet ce” – obilaznica Doboj, Republika Srpska bi trebalo da se zaduži 150 miliona evra radi njegove realizacije.

Cilj projekta je obezbjeđivanje dodatnih sredstava za izgradnju dionice auto-puta Koridor “Pet ce” (faza dva), dužine oko šest kilometara između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo dva (međuentitetska linija razgraničenja), uključujući most preko rijeke Bosne, dva tunela i vijadukt.

U vezi sa tim riječ je i o gradnji dva velika tunela Putnikovo brdo jedan i dva, ukupne dužine više od dva kilometra, mostu dužine oko 330 metara, te vijaduktu dužine oko 290 metara. Planirana je i izgradnja devet potpornih zidova ukupne dužine 2.200 metara.

Kreditna sredstva Republika Srpska će prenijeti preduzeću “Autoputevi Republike Srpske”, sa kojim će Ministarstvo finansija i Ministarstvo saobraćaja i veza zaključiti ugovor o definisanju namjena, uslova, obezbjeđenja i načina vraćanja odobrenog kredita.

Projekat, za koji je rok za realizaciju 31. decembar 2022. godine, realizovat će Jedinica za implementaciju projekata u okviru “Autoputeva Republike Srpske”.

Dužina dijela Koridora “Pet ce” kroz Republiku Srpsku je 46,6 kilometara i njegova ukupna vrijednost procijenjena je u iznosu većem od 500 miliona evra bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a i interesa u toku gradnje.

Planirano je da se gradi u četiri faze, a prva, koja je počela i košta oko 70 miliona evra, je dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica), ukupne dužine oko šest kilometara.

Faza dva, o kojoj će biti riječi na sjednici Narodne skupštine i čija izgradnja košta 150 miliona evra, dionica je od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša – entitetske granice na jugu, ukupne dužine oko šest kilometara.

Faza tri je dionica od petlje Johovac do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 13 kilometara, a faza četiri je dionica od Vukosavlja do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 23 kilometara.

Izvor: SRNA/BHRT