Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Kantona Sarajevo te izmjena Odluke o izvršenju Finansijskog plana ZZO za 2020. godinu bit će razmatrani na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 23. aprila.

Na dnevni red sjednice uvršten je i Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo. Predsjedavajući Skupštine Mirza Čelik rekao je da je zakonska obaveza da se utvrdi taj prijedlog, kao i način na koji će javna priznanja biti dodijeljena.

Bit će razmatra i program rada Skupštine Kantona Sarajevo za ovu godinu, kao i Informacija Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite o poduzetim aktivnostima, po resorima, u vezi sprovođenja mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa.

Vlada Kantona Sarajevo zadužena je da pripremi Informaciju o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu, s prijedlogom mjera, kojom će biti dopunjen dnevni red 24 sjednice.

Sjednica će biti održana online.