Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) je sa dva glasa “za” i 13 “suzdržanih” odbacilo Rezoluciju Kine i Rusije kojom se traži ukidanje Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini. U Njujorku je večeras održana sjednica na kojoj se diskutiralo o situaciji u BiH.

Rusija je ranije od Vijeća zatražila da se danas održi glasanje o nacrtu rezolucije kojom se traži zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini.

Nacrt rezolucije su članicama Vijeća sigurnosti UN podijelile Rusija i Kina.

U kratkom nacrtu rezolucije, u koji je Associated Press imao uvid, navodi se da ovlaštenja data visokom predstavniku “više nisu potrebne s obzirom na napredak koji su postigle strane u BiH.”

“Ne želimo podržati tekst koji podriva Daytonski mirovni sporazum i odluke Upravnog odbora PIC-a stoga smo se suzdržali od glasanja”, rekao je zamjenik predstavnice SAD-a u UN-u Richard M. Mills.

Podsjetio je kako su svi članovi Upravnog odbora PIC-a, osim Rusije, podržali odluku o imenovanju Christiana Schmidta. On je podvukao kako još nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje Ureda, koji su jasno definisani 2008. godine.

“Još uvijek postoje podjele koje to sprječavanju”, rekao je Mills.

Predstavnik Rusije u Vijeću sigurnosti Dimitrij Poljanski kazao je kako sa žaljenjem zaključuju da Vijeće sigurnosti nije usvojilo ovu rezoluciju.

“Želimo upozoriti kolege u Vijeću da ne prave dalje destruktivne korake i nastave podržavati nelegitimnog kandidata na mjesto Visokog predstavnika jer će time dodatno komplicirati unutrašnju situaciju u BiH i na taj način ugroziti ono što je međunarodna zajednica postigla u proteklim godinama i ugroziti BiH”, poručio je Poljanski.

Predstavnik Kine također je kazao kako žali da nacrt rezolucije nije usvojen.

Podsjećamo, za ukidanje OHR-a u BiH su 2008. godine postavljena su 5+2 uslova i cilja, među kojima su raspodjela imovine između države i drugih nivoa vlasti, rješenje za vojnu imovinu, provođenje Konačne odluke za Brčko distrikt, fiskalna održivost BiH, te vladavina prava.