Supervizor za Brčko Majkl Skenlan pozvao je danas Skupštinu distrikta da 24. marta usvoji zakon o sprečavanju sukoba interesa, ali u obliku koji je efikasan, operativan i u skladu sa standardima EU.

“Vlasti u Brčkom imaju priliku da 24. marta pokažu da budućnost distrikta stavljaju iznad svojih pojedinačnih interesa usvajanjem efikasnog zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je usklađen sa EU”, rekao je Skenlan, saopšteno je iz OHR-a.

On podsjeća da bi, sa velikim sredstvima koja se dodjeljuju Brčkom, njegovi stanovnici trebali bi da imaju najbolje javne službe, škole i bolnice, te najdinamičniju privredu u BiH, ali to nije tako.

“Nažalost, poslanici su prečesto koristili posebni budžetski koeficijent distrikta i svoje javne funkcije kako bi unaprijedili lične interese ili pokroviteljstva – često pod lažnim tvrdnjama da štite nacionalne interese”, rekao je Skenlan i dodao da kao rezultat, cijela zajednica trpi posljedice.

“Usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa prilika je za promjenu ove prakse, ali samo ako se usvoji u obliku koji je efikasan, operativan i u skladu sa standardima EU – što, između ostalog, podrazumijeva i odlučivanje prostom većinom u budućoj komisiji zaduženoj za utvrđivanje eventualnih sukoba interesa, neograničavanje definicije bližih srodnika samo na članove domaćinstva, te zadržavanje razumnih rokova za otklanjanje okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa”, naveo je Skenlan.

On ističe da je ovo signal koji poslanici Skupštine moraju poslati kako bi pokazali svoju opredijeljenost za poboljšanje transparentnosti budžetske potrošnje, integriteta javne službe, te otvorenosti distrikta za poslovna ulaganja.

“Poruka povjerenja koju bi poslalo usvajanje ovog zakona u odgovarajućem obliku bila presudna da Brčko zadrži pristup vanrednoj pomoći”, rekao je Skenlan i upozorio da će u suprotnom biti nemoguće opravdati nastavak vanredne pomoći u resursima za Brčko.

On smatra da širenje državne službe putem političkih veza i eksponencijalni rast subvencija izjedaju većinu budžeta Brčkog, pa preostaju vrlo ograničena sredstva za kapitalne investicije za projekte poput novog mosta, javnog bazena ili stadiona.

“U tom kontekstu pojedinačno izjašnjavanje u Skupštini pruža priliku poslanicima da demonstriraju svoju posvećenost građanima Brčkog, u čiju službu su i izabrani”, dodao je supervizor.

Iz OHR-a je saopšteno da se Brčko kreće u pravcu javne potrošnje koja je više fokusirana na interes zajednice zahvaljujući zakonima kojima se uvodi veća transparentnost, a koji su usvojeni posljednjih mjeseci.

Supervizor navodi da primjeri ove prakse jesu utopljavanje škola i bolnica, transparentno i svrsishodno finansiranje organizacija civilnog društva, te izgradnja novog mosta preko rijeke Save.

“To je samo početak napretka koji stanovnici Brčkog mogu uživati, a usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u Distriktu će to pretočiti u stvarnost”, rekao je Skenlan.

Supervizor se juče sastao sa rukovodstvom Distrikta, kao i sa šefovima klubova HDZ-a BiH, SDA i SNSD-a u Skupštini Distrikta.

Skenlan se danas sastao sa šefom Odjeljenja za javnu bezbjednost, kao i sa predstavnicima Omladinskog centra “Vermont”.

Skupština Brčko distrikta će u srijedu, 24. marta razmatrati Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama distrikta u drugom čitanju.