Deveto izdanje Škole kreativnog dokumentarnog filma “Ko je vidio video?!” (KVV#9) bit će održano od 15. do 23. maja, a zainteresovani autori i autorice, umjetnici i umjetnice, kao i svi koji su zainteresovani za film, mogu se prijaviti do 5. maja do 18.00 sati, saopćeno je iz Direkcije Pravo Ljudski Film Festivala.

Među vodećim mentorima i mentoricama ovogodišnjeg KVV#9 su Kumjana Novakova, Sjeverna Makedonija – BiH (direktorica i glavna kustosica Pravo Ljudski Film Festivala), Diogo Pereira, Portugal – BiH (reditelj i programer Pravo Ljudski Film Festivala), Adrianna Quena, Venecuela – Španija (filmska autorica, predavačica filma) i Luciano Pérez Savoy, Meksiko – BiH (reditelj).

Aplikanti trebaju  biti do 25 godina starosti, da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, sa otvorenom mogućnošću apliciranja i za rezidente Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Zainteresovani treba da pošalju  prijavni/aplikacioni paket (popunjen aplikacijski obrazac, CV/biografija i popratno pismo) najkasnije do 5. maja na apliciram@pravoljudski.org.

KVV#9 je dugoročan raznolik i neformalan obrazovni program Udruženja Pravo Ljudski za razvoj i produkciju kreativnog dokumentarnog filma, sačinjen od nekoliko segmenata koji uključuju kreativno promišljanje i kreativan pristup stvaranju, istraživanju i razvoju dokumentarnog filma. Program se realizira uz podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (NED) iz Washingtona, SAD, Fondacije za kinematografiju Bosne i Hercegovine i lokalnih partnerskih organizacija.