Nova školska godina počela je u sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Načini odvijanja nastave zbog pandemije koronavirusa razlikuju se od kantona do kantona i u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Nadležna kantonalna ministarstva pozvala su sve učenike i zaposlenike škola da se pridržavaju izrečenih mjera zaštite kako bi rizik od zaraze bio što minimalniji.

Polovina učenika u 120 osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona od jutros su u školskim klupama, dok druga polovina na nastavu će krenuti naredne sedmice.

Učenici od prvog do četevrtog razreda nastavu će sve vrijeme pohađati u školi ali sa maksimalnim brojem od 15 učenika u učionici, dok je trajanje nastave skraćeno na 120 minuta.

Učenici od petog do devetog razreda osnovnih škola i i učenici srednjih škola će jednu sedmicu pohađati u školama a drugu sedmicu će nastavu pratiti od kuće.

Sve škole Tuzlanskog kantona su dobile dezinfikaciona sredstva, maske i uređaje za mjerenje temperature.