Bijeljinski Dom zdravlja utvrdio je nove cijene usluga sanitetskog obezbjeđenja javnih skupova. Ovа оdluka najviše je pogodila sportske klubove. Kažu da je za njih to dodatni namet, a da su budžeti svake godine manji.

Od početka oktobra u Bijeljini je na snazi novi cjenovnik usluga sanitetskog obezbjeđenja javnih skupova. Odluka je postojala i ranije, ali s obzirom na to da je ova usluga komercijalna, u Domu zdravlja Bijeljina kažu da je postojala potreba da se ova oblast precizno definiše.

“Pošto se ovdje radi o komercijalnoj zdravstvenoj usluzi, nama je primarno ono što ugovaramo sa Fondom i te usluge oko sanitetskog prevoza i ono što moramo, a ovo su usluge koje su takozvane komercijalne”, kazao je Zoran Sofrić, pomoćnik direktora Doma zdravlja u Bijeljini.

Sofrić ističe da su troškovi sada čak i niži, jer se po satu, zavisno od tarife sada plaća 30 50 ili 70 KM.

Odlukom su najviše pogođeni sportski klubovi koji za odigravanje utakmica i organizaciju turnira moraju obezbijediti prisustvo ljekara ili saniteta. Kako kažu, iz godine u godinu dobijaju sve manje sredstava.

“Ako saberemo sve utakmice koje igramo a njih je 15 godišnje i turnire, sigurno da ćemo preko 20 puta godišnje imati potrebu za uslugama”, kaže Bogdan Rankić, predsjednik RK “Radnik” Bijeljina.

Klubovi i udruženja, koji uz zahtjev za sanitetsko obezbjeđenje dostave potvrdu grada u kojoj je naznačeno da troškovi padaju na teret budžeta, nemaju obavezu da plaćaju, ali u resornom odjeljenju nema odvojene budžetske stavke za te namjene.