Danas je održana druga redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon 8 mjeseci blokade, pred poslanicima se našlo više prijedloga i izmjena zakona.

Usvojen je, između ostalog, Zakon o zaštiti porodica s djecom, prema kojem svako novorođeno dijete u kantonu ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 400 maraka, što do sada nije bio slučaj.

Pored toga, imenovan je predsjedavajući i njegov zamjenik, što je već i ranije bio politički dogovor. Tako će Skupštinom predsjedavati Šerif Špago iz SDA, a zamjenik će biti Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH.