Skupština Kosova je večeras jednoglasno usvojila rebalans budžeta Kosova za 2020. godinu.

Poslije rasprave koja je trajala 11 sati i nakon pojedinačnog razmatranja 108 amandmana Skupština je usvojila rebalans budžeta u kojem su prihodi 1.780 milijarde i rashodi 2.6 milijarde evra.

Ministarka finansija Hikmete Bajrami rekla je da razliku između planiranih rashoda od 2,6 milijardi evra i prihoda od oko 800 miliona evra treba pokriti izdavanjem hartija od vrijednosti, unutrašnjim i spoljnim zaduživanjem, kao i sredstvima penzionog fonda i dodala da je prvi put da se Kosovo treba zadužiti u tom obimu.

Ona je ocijenila da Kosovo nikada do sada nije bilo u težoj finansijskoj situaciji.

“Situacija je veoma ozbiljna. Imamo drastičan pad prihoda, imaćemo 230 miliona evra manje prihoda do kraja godine, a potrošnja zbog pandemije raste iz dana u dan. Pandemija nas je jako pogodila, jer mi nemamo rezervu”, rekla je Bajrami.