Skupština Kantona Sarajevo je prihvatila danas inicijativu zastupnika Damira Nikšića da donese odluku o formiranju Muzeja holokausta u Sarajevu.

U okviru ove inicijative zatraženo je da se u rebalansu Budžeta KS otvori stavka za ovaj muzej, koja će iznositi simboličnih stotinu konvertibilnih maraka, te da se prostor za Muzej holokausta naknadno odredi u saradnji sa gradonačelnicom i Gradskom upravom Sarajeva.

Da bi se krenulo sa realizacijom ove inicijative potreban je pravni osnov, a to je odluka ove Skupštine.

Kako je navedeno, jedini muzej holokausta u regiji nalazi se u Skoplju. Osnovan je u martu 2011. godine.

“Mislim da je Sarajevo trebalo biti taj grad, jer se u njemu čuva najpoznatija Hagada na planeti. Sarajevo koje je kosmopolitski, multikulturalni, multietnički, multikonfesionalni grad sa skoro pola milenijuma tradicije suživota (La Convivencia). Složićemo se da Sarajevo ne bi bilo Sarajevo bez Jevreja koji su, zajedno i ravnopravno sa svima, izgradili i ugradili sebe u ovaj grad. Sarajevo mora biti grad koji će imati Muzej holokausta, muzej koji će, uz sjećanje na žrtve holokausta, gajiti i sjećanje na sve pravednike među narodima, na sve one Sarajke i Sarajlije, Bosance i Hercegovce koji su tokom Drugog svjetskog rata i nacističke okupacije iskazali hrabrost i zaštitili svoje sugrađane. U Muzeju holokausta će svi, pa i posjetioci gradu, imati priliku naučiti o hrabrim i časnim Sarajkama i Sarajlijama, Bosancima i Hercegovcima na koje moramo biti ponosni i na koje se danas i ubuduće moramo ugledati. Zbog toga je Muzej holokausta potreban, ne samo ovom gradu, gradu najpoznatije Hagade na svijetu. Potreban je ovoj zemlji. Potreban je regiji. Potreban je Evropi u kojoj bi neki ponovo protjerivali kulture i narode. Potreban je ne samo da podsjeća na počinjene zločine protiv čovječnosti u prošlosti, već da nas podsjeti na našu čovječnost”, naveo je, između ostalog, u inicijativi zastupnik Nikšić.

Prihvaćena je i njegova inicijativa za povećanje fonda sati izučavanja teme holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija, u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama, najmanje jednom godišnje, u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, saopćeno je iz Službe za press i protokol Kantona Sarajevo.