Skupština Kantona Sarajevo danas je na sjednici donijela Odluku o imenovanju nove Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine KS.

U Komisiji su, na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine KS Mirze Čelika, imenovani Mahir Dević (SDA), Bibija Kerla (DF), Zvonko Marić (SBB), Danijela Kristić (Narod i Pravda), Vibor Handžić (Naša stranka), Segmedina Srna Bajramović (SDP) i Jasmina Biščević Tokić (SDA).

Prijedlog je urađen na osnovu izbornih rezultata stranaka.

Skupština je donijela i Odluku o izmjeni Poslovnika te skupštine, kojeg je podnio zastupnik Zvonko Marić, a u vezi sa Sekretarom Skupštine koji je državni službenik.

Članom 16. poslovnika Skupštine KS propisano je da Kolegij Skupštine čine predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg i predsjednici klubova zastupnika i sekretar Skupštine.

Usvojen je i zaključak kojim se Vladi Kantona zabranjuje zapošljavanje državnih službenika u javna preduzeća i institucije koje se finansiraju iz budžeta Kantona.

Prihvaćena je i odluka o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva KS Adema Festića koji je podnio ostavku na tu dužnost.

Zastupnici su na današnjoj sjednici k znanju primili Informaciju o zagađenju zraka u KS, te Informaciju o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP “Gras”.

Sjednica na kojoj će biti razmatran Budžet KS za 2020. godinu najavljena je za 3. mart.