Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj je sjednici trebala razmatrati Prijedlog budžeta za 2020. godinu i Prijedlog zakona o njegovom izvršenju, ali će, prema riječima novog premijera Marija Nenadića, ove tačke biti razmatrane na narednoj sjednici.

Nenadić je rekao da je novoj Vladi potrebno vremena da detaljno pregleda ove dokumente i uloži eventualne amandmane.

Kako je rekao, budžet bi trebao biti usvojen najkasnije do 12. marta.

Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo prekinuta je nakon imenovanja nove Vlade i izglasavanja predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Skupštine.