Skupština Kantona Sarajevo usvojila je sinoć, na onlajn hitnoj sjednici, Zakon o izmjenama i dopunama budžeta KS za 2020. godinu, koji iznosi 1.114.597.584 KM. Glasalo je Za 18 poslanika, 15 je bilo Protiv i jedan suzdržan.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić u obrazloženju, na početku razmatranja te tačke dnevnog reda, naveo je da je, zbog nastanka novih obaveza za budžet Kantona Sarajevo, pojava pandemije koronavirusa povećala rashode i uzrokovala promjenu privrednih kretanja, što je proizvelo smanjenje prihoda.

Zbog toga je ministarstvo finansija KS, uz važeće odluke Vlade i saglasnosti s višeg nivoa pripremilo rebalans budžeta koji iznosi 1.114.597.584 KM.

Ministri su potom, po resorima, odgovarali na pitanja poslanika Skupštine Kantona Sarajevo. Nakon toga, uslijedila je duga rasprava.

Skupština KS donijela je i Zakon o izmjeni zakona o izvršenju budžeta KS za 2020. godinu. Glasalo je Za 18 poslanika, 15 je bilo Protiv i jedan suzdržan.

U dnevni red te hitne sjednice Skupštine KS uvrštena je i informacija o nabavci zaštitnih maski za Kanton Sarajevo, od firme Panta Rei. Urađeno je to na zahtjev Kluba SDP-a, ali i poslanice Bilsene Šahman iz SBB-a čiji je sin vlasnik te kompanije.