Krivotvorenje službene isprave, zloupotreba položaja i porezna utaja – za ova krivična djela osuđivan je Muhamed Gurbeta, donedavno savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što su se u medijima pojavile informacije o njegovoj prošlosti, federalni premijer – po hitnom postupku, Gurbetu smjenjuje s dužnosti.

Postavlja se pitanje, kako je uopšte i imenovan?

Iako dvaput pravosnažno osuđen zbog krivičnih djela, Muhamed Gurbeta imenovan je 5. avgusta za pomoćnika premijera Federacije Bosne i Hercegovine za finansije i odnose s međunarodnim institucijama.

U zvaničnoj dokumentaciji, koju je prethodno dostavio, nalazilo se i Uvjerenje izdato od Općinskog suda u Sarajevu, u kojem je navedeno da pred sudovima na području BiH nije osuđivan, da protiv njega nije podignuta optužnica koja je stupila na snagu, kao i da nije izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo.

Gurbeta je za BHRT u pisanoj formi potvrdio da je osuđivan, ali da se presuda Suda BiH odnosila na pribavljanje protupravne imovinske koristi za “Binas” kao državno preduzeće, a ne lično za Muhameda Gurbetu.

“Što se tiče Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, isto sam uredno izvadio kod nadležnog suda i dostavio kako je od mene traženo”, navodi Gurbeta.

Ovu temu istražila je Arijana Misimović