Protiv poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Savez za bolju budućnost (SBB) je podnio prijavu Etičkoj komisiji Parlamenta. Za SBB je sporno to što Sabina Ćudić, prije objavljivanja fotografija iz Zavoda Pazarić, nije o tome obavijestila nadležne institucije.

Situacija u ovom zavodu i dalje je u fokusu javnosti. Ostaje i dalje pitanje da li je došlo do realizacije ijednog obećanja i zaključka nakon brojnih protesta, sastanaka i
tematske sjednice Parlamenta?

Umjesto odgovora na niz pitanja – prijava parlametarnoj Etičkoj komisiji. U SBB-u kažu da za njih nije sporno to što je Sabina Ćudić objavila potresne fotografije o nehumanom postupanju prema štićenicima Zavoda Pazarić. Problem vide u tome što prethodno nije obavijestila roditelje djece, policiju i Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

“Naša pritužba se odnosi na taj postupak, za koji smatramo da, ne samo da je narušio kodeks, već i da postoje indicije da je počinjeno krivično djelo. Neprijavljivanje krivičnog djela je krivično djelo”, kaže Sanela Prašović, poslanik SBB-a u Parlamentu Federacije BiH.

Ovo je još jedan u nizu pritisaka i nije ništa novo, odgovara Ćudićeva. Kaže da je indikativno to što prijava dolazi svega nekoliko sedmica nakon što je postavila pitanje odgovornosti SBB-ovog ministra i kadrova ove stranke.

“Ako se ova vrsta pritiska i prijetnji dešava osobama koje su na poziciji moći, kakva sam između ostalih i ja, zamislite sa čime se susreću uposlenici ovih ustanova koji se i dalje javljaju i rade i djeluju pod nehumanim pritiskom i mobingom”, kaže Sabina Ćudić, poslanik Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH.

I dok se u Parlamentu, prije svega, otvara pitanje objavljivanja spornih fotografija i odgovornosti poslanika, još je nepoznanica šta se zapravo dešavalo u Zavodu Pazarić. Ko je vezao djecu i u kakvim uslovima su boravili i borave štićenici Zavoda, te ko je odgovoran, pitanja su na koja odgovor treba dati istraga u Kantonalom tužilaštvu. O tome, za sada, samo šture informacije.

“U navedenom predmetu svakodnevno se poduzimaju radnje, u ovom trenutku se provode vještačenja, saslušavaju svjedoci, izuzima dokumentacija, no s obzirom na fazu u kojoj se predmet trenutno nalazi ne možemo o detaljima govoriti”, kaže Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Uprkos našim pozivima i dopisima, o ovom slučaju nisu htjeli da govore ni u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH, kao ni u Zavodu Pazarić. A, mnogo je pitanja. Prije svega – da li se išta u ovom zavodu promijenilo nakon brojnih protesta građana, niza sastanaka i tematske sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, koja je rezultirala sa 18 zaključaka. Mali pomak je napravljen tako što se u Upravnom odboru Zavoda našlo mjesto i za jednog roditelja. A roditelji, bar do sada, nemaju informacije da se situcija u Zavodu Pazarić poboljašala. Ekonomisti i dalje prednjače.

“Nigdje javni poziv nije bio objavljen da se prijave osobe koje su stručne. Dakle, ne pravnici, ne ekonomisti, kako to jeste u Pazariću, nego ljudi koji su stručni da rade sa štićenicima Zavoda Pazarić. Mislim da se ta stvar mogla u vrlo kratkom roku realizirati. To je ono što govori da ljudi koji drže konce u svojim rukama zapravo nisu toliko zainteresirani za rješavanje ovakvog problema”, kaže Ines Kavalec, Udruženje “Dajte nam šansu”.

Roditelji kažu da su mali pomaci napravljeni, ali oni konkretni se tek očekuju sa usvajanjem novih zakonskih rješenja. Ona bi trebala jasno precizirati nadležnosti, obaveze i odgovornosti. Dosad se sve svodi na “prebacivanje loptice”.

U izradi je prijedlog zakona koji bi regulisao obaveze i odgovornost osnivača socijalnih ustanova. Priprema se i jedinstvena baza osoba sa invaliditetom, ne na osnovu dijagnoze, već potreba. A potrebe štićenika u Zavodu, te ko ih je i zašto vezao za radijatore, za sada, očigledno, nisu u fokusu.

Nadležni se, za sada, bave pitanjem da li postoji opravdanost objavljivanja slika djece i štićenika.