Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima na dnevnom redu sutrašnje sjednice parlamenta FBiH. Tim povodom, gosti BHT Uživo bili su Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH i predsjednik SSS BiH Mevludin Bektić.

Kako je pojasnio Smailbegović, ovim zakonom na platu do 800 KM bi stopa oporezivanja bila nula, a iznos preko 800 KM plate je oporezivi iznos i oporezivao bi se sa 13 odsto.

Mjesečna sindikalna korpa je preko 1900 KM. Iz sindikata ističu da je fantomski organizovati pristojan život sa ovako niskim primanjima u BiH. Mevludin Bektić, predsjednik SSS BiH, ističe da je do nesporazuma došlo zato što su ova dva zakona već četiri godine u proceduri u parlamentu. Takođe ističe da Sindikat nije dobio čak ni Nacrt zakona i da su ostali zatečeni jer nisu bili upućeni u ove izmjene.

“Pokušali smo ovaj problem delegirati na sjednicu ESS koja je trebala biti prije 15-ak dana, a ona se odlaže već pet puta, što je samo po sebi paradoksalno. Ovo je sve došlo neočekivano, da se ova dva zakona ovako nađe pred parlamentarcima. Nismo uvažavani kao socijalni partneri da nam se na vrijeme dostave materijali o ovim zakonima”, ističe Bektić.

Predsjednik udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović napominje da su ovi zakoni bili prije dvije godine na sjednici ESS, ušli u proceduru u parlamentu, u međuvremenu je Vlada uložila dva ili tri amandmana.

“Teško će svako biti zadovoljan, ovo su reformski zakoni. Danas imate primanje radnika otprilike u dva dijela: jedan dio je plata, a jedan dio je neoporezivi, topli obrok i prevoz. Sve su to primanja radnika. Vlada će sad sve to oporezovati, sve će imati karakter plate, a spustiće se stope. Dakle, proširuje se osnovica a spušta se stopa. Mi smo računali da je 33 posto neutralan efekat. U stvari, penzioni i zdravstveni fondovi će ovim biti na istom. Ovo je neka simbolična ušteda za privredu”, ističe Smailbegović.

Ipak, kao manu ovog zakona navodi da je socijalno neosjetljiv. Kaže da će on imati opterećenje na niske plate, a rasterećenje na visoke. Kako kaže, privredi ne treba neutralan efekat nego rasterećenje.

Sindikalisti kažu da su sve mogućnosti razmatrane i da pretpostavljaju da Vlada radi rasterećenje doprinosa, ali na čiji teret? Ako hoćemo rasteretiti poslodavce, a proširujemo osnovicu za oporezivanje, kaže Bektić, ne vidim tu nekog rasterećenja osim opterećenja na radnicima.

“Zaista je neprihvatljivo da je najniža plata 406 KM i da je najniža plata skoro u skladu sa najnižom penzijom. Tražimo platu dostojnu radnika i dostojnu čovjeka u BiH, da zaustavimo odliv mozgova i da zaposlimo mlade ljude, a i amortizovati udar na džepove koji imamo tokom ove pandemije”, ističe Bektić.

Smailbegović kaže da potrošačka korpa nije parametar ničega i da se ne može posmatrati siutacija u Sarajevu kao relevantnu. Kao primjer navodi da je sve potrebno za život mnogo jeftinije u manjim gradovima nego u Sarajevu. Poslodavci se slažu da se minimalna plata mora dizati i to nije sporno, ali joj se treba dodati i ovaj neoporezivi dio, smatra Smailbegović.

Što se tiče zakona koji su sutra u proceduri, iz poslodavaca kažu da je neizvjestan prolazak ovog zakona i da je teško prognozirati šta će biti s njima. Uloženi su amandmani od strane poslodavaca na ove zakone.