Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Savjetu Evrope Drahoslav Štefanek, poručio je da Evropa gleda u Bosnu i Hercegovinu, te da će on, nakon sagledavanja cjelokupne situacije, predložiti svoja rješenja. Broj migranata u Tuzlanskom kantonu je u zimskom periodu smanjen.

U periodu oktobar-decembar 2020. godine nevladine organizacije su registrovale nešto više od 160 maloljetnika bez pratnje i preko 30 porodica sa djecom. Osobe u pokretu, koje su tu, i dalje zimske noći provode popd vedrim nebom.

Davinder utočište tokom hladnih noći kaže da traži u napuštenim kućama ili kartonskim kutijama. cilj se promijenio. Sada samo želi nazad u Indiju.

DAVINDER, migrant

„Imam porodicu, bebu, i dvije godine provedene ovdje nisu dobre. Rekli su da će mi možda dozvoliti povratak.“

Osobe u pokretu koje se nalaze u Tuzli i nakon tri godine borave na ulicama.Sistemsko rješenje ne postoji, a sve je više onih kojima je i zdravstveno stanje narušeno.

ABDURAHMAN ALJIĆ, vođa Mobilnog tima Crvenog križa TK

„U smislu stanja izazvanih niskim temperaturama zraka, prehlada, gripa i tako dalje. Pored tih stanja, prisutne su i povrede mehaničke, nastale kako tokom boravka u Tuzlanskom kantonu, tako i tokom samog tranzita kroz Tuzlanski kanton.“

SENAD PIRIĆ, volonter

„Mi već tri godine ponavljamo jedno te isto. Ako su već pustili te ljude u državu, onda treba isto tako da preuzmu odgovornost radi bezbjednosti naših građana, radi humanog tretmana tih ljudi. Ovako kako je sad prepušteno samo sebi, mi smo nekako tu samo da gasimo tu vatru.“

Dok godinama traje prebacivanje odgovornosti, slike promrzlih migranata i dalje svjedoče humanitarnoj krizi.

SABIHA SRNA, Udruga „Zemlja djece“ BiH

„Djeca poprilično vremena ostanu u Tuzli čekajući na to zbrinjavanje. Nažalost, kada maloljetnici stignu i kasnim večernjim satima, sve to pada u vodu. Djeca ostaju praktično na ulici.“

Dok vlast i dalje nijemo posmatra, volonteri ponovo upozoravaju da se u proljeće može očekivati veći priliv, nadajući se da će mjere konačno biti poduzete.