Savjet ministara Bosne i Hercegovine ni danas nije podržao Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, iako bi on, prema riječima ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, mogao da bude jasan odgovor na Kovid-19 i sve kroz šta prolazi privredna zajednica u BiH.

Košarac je rekao da su oduku podržali svi ministri iz Republike Srpske, ali da je došlo do zastoja podrške jednog dijela ministara iz FBiH.

On je naglasio da je prijedlog bio veoma dobar s obzirom na činjenicu da je u ekspozeu i politikama Savjeta ministara koje promoviše i predsjedavajući Zoran Tegltija i resorno ministarstvo bazično kako i na koji način zaštiti domaću privredu.

Savjet ministara ovu odluku nije podržao u prvom krugu glasanja, 26. maja.

Košarac je rekao da je vidljivo da privreda BiH, kao i privreda na globalnom nivou, u vrijeme pandemije, trpi određene promjene, te da bi uvođenje preferencijalnog tretmana domaćeg bio adekvatan odgovor na pandemiju Kovida-19.

On je napomenuo da se ne slaže sa procjenama evropskih predstavnika u BiH da uvođenje preferencijalnog tretmana domaćeg nije dobra politika, jer se na taj način, u teškim vremenima, omogućava da privreda u Republici Srpskoj i FBiH posluje bolje.

“To je bila dobra predložena mjera. Mislim da nije dobra zarobljenost time šta će nam reći evropski predstvanici. Mislim da je trebalo da budemo mnogo više motivisani time kako i na koji način pomoći našoj lokalnoj, domaćoj privredi”, istakao je Košarac nakon sjednice Savjeta ministara.

Košarac je poručio da će nastaviti predlagati rješenja koja će omogućiti bolje poslovanje domaće privrede i u Republici Srpskoj i u FBiH, jer je bazična politika zaštiti domaću proizvodnju, bez obzira na stavove evropske zajednice ili nekih ambasada u BiH.

“Preferencijalni faktor je bio 30 odsto, mjera je trebalo da se implementira do 1. jula 2022. godine. To bi bio snažan input našim privrednicima”, rekao je Košarac i dodao da za to postoji podrška privredne zajednice Republike Srpske i FBiH.