Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmotri Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, te prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o vizama.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog odluke o osnivanju interresorne radne grupe za praćenje implementacije dokumenta “Bezbjednosna politika BiH”, te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza BiH, entiteta i Brčko distrikta u upravljanju državnom imovinom.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, ministri bi trebalo da razmotre i Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Savjeta ministara i Vlade Turske i Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma sa Vladom Pakistana o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organizovanog kriminala.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta odluke o ratifikaciji Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Savjeta ministara i vlada Srbije i Crne Gore.

Ministri bi trebali da se izjasne o Prijedlogu odluke o dodatku na platu na osnovu posebnih uslova radnog mjesta za zaposlene koji obavljaju poslove u Sudskoj policiji BiH, te prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog odluke o provjeri kvalifikacija svih zaposlenih u institucijama BiH, kao i Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za februar ove godine.

Ministri bi trebali da razmotre i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2019. godinu, te Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2020. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova.