Artistička laboratorija ART LAB iz Sarajeva i Tirana Ekspres iz Albanije pokrenuli su projekat pod nazivom “Snivaj snove”, posvećen uspavankama kao ugroženoj kulturnoj baštini koja je nepravedno zanemarena i ubrzano nestaje.

DREAMDREAMS.BA biti će prva online web platforma uspavanki u svijetu koja okuplja mnoge profesionalce, muzičare, pedagoge, etnomuzikologe, producente, lingviste i prevodioce.

ANTONIJA BATINIĆ, učesnica projekta

“Sam projekt je imao namjeru, inicijativu, ideju da uspavanke skupi na jedno mjesto kako bi približilo i kako bi je zapravo spasio od rizika, jer trenutno uspavanke možemo svrstati u ugroženu i kulturnu baštinu, tako da kažem”, rekla je Batinić.

Običaj uspavljivanja djece pričanjem priča i pjevanjem uspavanki ubrzano nestaje, nemilosrdno ga zamjenjuje trend uspavljivanja putem ekrana televizora, računara, tableta i telefona.

ANTONIJA BATINIĆ, učesnica projekta

“Zapravo ih na taj način zatupljujemo, zatvaramo, oni postaju asocijalni, dok topla riječ, dodir, pjesma od ranijih doba uveliko utiče na psiho-fizički razvoj djeteta i na vokabular i na razvijanje emocija i svega ostalog što ide uz to”, dodala je Batinić.

U okviru projekta u planu je i YouTube kanal Dream Dreams, na kojem će biti prikupljene uspavanke iz svijeta kao i autentične uspavanke iz našeg regiona. “Nocturno”, autora Zdenka Runjića i Jakše Fiamenga, oživio je legendarni Oliver Dragojević još 1979. godine, a izvedba Antonije Batinić prva je uspavanka projekta Dream Dreams.