Po nalogu Specijalizovanog tužilaštva uhapšen je i prebačen u Hag Nasim Haradinaj zbog krivičnih jela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka.

Nasim Haradinaj, potpredsednik Organizacije ratnih vetrena OVK-a uhapšen je jučer poslijepodne na ulazu u jednu privatnu televiziju u Prištini gde je trebao da bude gost u emisiji.

“Specijalizovano tužilaštvo je 25. septembra uhapsilo Nasima Haradinaja, nakon čega je on prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu. Na osnovu člana 15(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, Zakon br. 05/L 053, nalog za hapšenje ovog osumnjičenog izdat je zbog krivičnih djela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka, prema Krivičnom zakonu Kosova”, navodi se u saopštenju Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu.

Informacije o datumu i vremenu održavanja prvog stupanja Nasima Haradinaja pred sudiju biće objavljene u najskorije vrijeme.

Ranije je saopšteno da je u skladu sa svojim mandatom i zakonodavstvom Kosova, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) obezbijedila operativnu i logističku podršku Specijalizovanom tužilaštvu.

“Kosovska policija je, također, pružila operativnu podršku Specijalizovanom tužilaštvu”,navodi se u saopštenju.

Jučer je uhapšen je i predsjednik Organizacije ratnih veterana OVK-a Hysni Gucati tokom pretresa glavnog sjedišta Organizacije ratnih veterana OVK-a u Prištini. Specijalizovano tužilaštvo je potvrdilo da je Hysni Gucati uhapšen i prebačen u pritvor u Hagu, također, zbog krivičnih djela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svjedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka.

Organizacija ratnih veterana OVK-a je tokom ovog mjeseca objavila da je u tri navrata dobila od nepoznate osobe na hiljade dosijea koji su navodno dokumenta Specijalnog suda za Kosovo u Hagu.