Na drinskom jezeru u Višegradu, nedaleko od preduzeća “Hidroelektrane na Drini”, počelo je čišćenje plutajućeg otpada uz pomoć specijalnog plovnog vozila, koje je za ove namjene osigurala jedna njemačka fondacija.

U čišćenju plutajućeg otpada koje je dospjelo do brane hidroelektrane Višegrad, zbog pucanja lančanice, osim radnika ovog preduzeća, uključila se njemačka fondacija „Evervejv“ koja će sopstvenim sredstvima i specijalizovanim plovnim vozilom narednih dana čistiti plutajući otpad,nakon čeka će biti recikliran.

NEDELJKO PERIŠIĆ, direktor preduzeća “HE na Drini”

„Mogu da kažem samo riječi hvale i da iznesem svoje zadovoljstvo što i danas na konkretan način riješavamo problem.“

CLEMENS VEIGLE, jedan od osnivača preduzeća “Evervave”

“Jedan od osnivača “Evervejva” iz Njemačke, pojasnio je da su obezbijedili brod koji radi uz pomoć vještačke inteligencije koji može da skupi 20 tona otpada za dan”.

JELENA VIĆANOVIĆ, Odjeljenje za zaštitu i korištenje voda JU “Vode Srpske”

“Naša namjera i ono na čemu instistramo, jeste uklanjanje uzroka ovakvih pojava i radimo na tome da se spriječi ulaz otpada u vodotok, a ne da uporno saniramo posljedice.“

Sav materijal koji bude izvađen iz Drine biče recikliran i tretiran prema najboljim evropskim i ekološkim standardima.