Z​dravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva Hrvatske jutros je krenula u Split kako bi utvrdila ko je pogriješio u zamjeni identiteta pacijentica iz dvaju domova za starije, koje su se liječile u KBC-u Split, zbog čega je juče uveče ostavku dao direktor KBC-a Julije Meštrović.

To je Hini potvrdio ministar Vili Beroš, koji​ je kazao kako će inspekcija analizirati medicinske zapise i istoriju bolesti. Rekao je kako mu se direktor Meštrović obratio sa zahtjevom za razrješenje, ali o tome ne odlučuje on već Upravno vijeće KBC-a Split.

​”Vjerujem da će Upravno vijeće KBC-a pričekati nalaz unutrašnjeg nadzora i nalaz zdravstvene inspekcije, nakon toga​ pogledati sve utvrđene okolnosti, te sagledati je li se radilo o nečijoj pogrešci, previdu, nemaru ili se pak radilo o propustu u organizaciji rada. Ovisno o nalazu ćemo odlučiti o razrješenju direktora KBC-a”, rekao je Beroš dodavši da Meštrović nije podnio neopozivu ostavku već samo zahtjev za razrješenjem.

Na pitanje koliko je bio zadovoljan Meštrovićevim radom odgovorio je kako je tokom njihove komunikacije proteklih nekoliko mjeseci bio stručan, profesionalan i odgovoran, no činjenica je da se sada ponavljaju greške i propusti u KBC-u Split. Ne vjeruje da je riječ o njegovim propustima, ali to je apsolutno nedopustivo.

​”Vidjećemo, moramo krenuti od utvrđivanja činjenica, krenuti od toga što je krenulo krivo u čitavom slučaju. Ovo se u nekoliko sedmica ponovilo drugi put. Potpuno je jasno da moramo reagovati i da oni koji su pogriješili moraju odgovarati”, poručio je Beroš.​

​Zamjena identiteta pacijentica dogodila se još u aprilu, kada su uposlenici KBC-a prilikom prijema u bolnicu zamijenil​i​ identitet dviju starijih i dementnih osoba iz dva privatna doma za starije i nemoćne osobe u Segetu i Dicmu.

Jedna od njih bila je pozitivna na koronavirus i juče ​je ​vraćena u dom, no kada su je tamo doveli utvrđeno je da to nije njihova korisnica. Druga štićenica je sredinom aprila preminula te je pokopana u Grudama, a juče se otkrilo da je pokopana pod drugim identitetom.​ 

Meštrović ​je nakon toga ​o​ svemu obavijestio ministra ​Beroša, ​pokrenuo unutrašnji nadzor i podnio ostavku o kojoj će odlučivati Upravno vijeće KBC-a Split.​ Z​dravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva ​počinje ​​unutrašnji nadzor u bolnici.

​To nije bio jedini slučaj zamjene identiteta u KBC-u jer su uposlenici bolnice početkom maja ​zamijenili dvije žene istog prezimena ​tako što ​su prvu koja nije bolovala od koronavirusa smjestili u COVID bolnicu na Križinama, dok su zaraženu štićenicu vratili u Dom za starije i nemoćne osobe. Zahvaljujući sreći ipak nije došlo do širenja zaraze.