Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH Ismet Ovčina posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku “Sv. Kliment Ohridski“ u Skoplju na poziv direktora Frymzima Dautija, a uz financijsku podršku CENL-a, saopšteno je iz NUB BiH.

Ovom prilikom potpisan je sporazum o saradnji između ove dvije nacionalne biblioteke.

U okviru sporazuma predviđeno je da se vrši razmjena knjiga, magazina, novina, elektronskih izdanja i drugog bibliotečkog materijala, izdatog u Republici Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a koje je u interesu kulturnog naslijeđa, kao i razmjena stručnih, naučnih, bibliografskih i drugih vlastitih izdanja, pri čemu će se ažurno slati izvješća o novoizdatim publikacijama.

Također je dogovoreno međubibliotečko pozajmljivanje bibliotečkog materijala u suglasnosti sa Programom Univerzalne dostupnosti publikacija (UAP) prema preporukama IFLA-e, sa olakšicama uslova plaćanja, te razmjena stručnjaka u oblasti bibliotekarstva i razmjena iskustava u stručnim procesima i drugi zajednički projekti.

Direktor NUB BiH Ismet Ovčina susreo se i sa Žaklinom Gjalevskom, voditeljicom NCC (Nacionalni COBISS centar Sjeverne Makedonije) i članicom međunarodne redakcije časopisa Bosnica (stručni časopis NUBBiH), te joj je zahvalio na dosadašnjoj saradnji i izrazio želju da se ova aktivnost nastavi i u narednim brojevima ovog bibliotečkog časopisa.

Također, sastao se i sa Janom Mihajlovskom-Ivanov, predsjednicom Društva bibliotekara Makedonije (BZM), gdje je istaknut značaj i uloga rada bibliotečkih asocijacija u ovim državama.

Ovu posjetu Ovčina je iskoristio i za posjetu jednom broju institucija kulture u Skoplju, uključujući i posjetu Muzeju grada Skoplja, gdje je trenutno predstavljena postavka Zemaljskog muzeja BiH “Između dvije imperije: Bosna i Hercegovina na fotografijama Františeka Topiča 1885. – 1919.”, u izboru Mirsada Sijarića i Zijaha Gafića.