Агенција за равноправност сполова БиХ Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (АРС БиХ, МЛЈПИ) подржава и придружује се покрету #нисамтразила, с циљем подизања свијести о важности препознавања сексуалног насиља, пружања неопходне подршке жртвама и адекватног кажњавања починитеља.

Агенција за равноправност сполова БиХ Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (АРС БиХ, МЛЈПИ) оштро осуђује све облике дискриминације на основу спола, а посебно оне који се тичу сексуалног узнемиравања и злостављања, као кривичног дјела које захтјева најоштрију казну. АРС БиХ,МЛЈПИ подржава и придружује се покрету #нисамтразила, с циљем подизања свијести о важности препознавања сексуалног насиља, пружања неопходне подршке жртвама и адекватног кажњавања починитеља.

АРС БиХ подсјећа да Закон о равноправности сполова у Босни и Херцеговини (ЗОРС) дефинише сексуално узнемиравање као сваки нежељени облик вербалног, невербалног или физичког понашања сполне природе којим се жели повриједити достојанство особе или групе особа или којим се постиже такав учинак, нарочито кад то понашање ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или увредљиво окружење.

Додају како члан 13. овог Закона дефинише и обавезу послодавца да предузме ефикасне мјере у циљу спрјечавања узнемиравања, сексуалног узнемиравања и дискриминације по основу спола у раду и радним односима, те наглашава да послодавац не смије предузимати никакве мјере према запосленику/ци због чињенице да се он/она жалио/ла на узнемиравање, сексуално узнемиравање и дискриминацију по основу спола.

Израда политике за спречавање сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола је и обавеза према бројним међународним документима, конвенцијама, директивама и резолуцијама УН, Вијећа Европе и Европског парламента.

С тим у вези, АРС БиХ, МЛЈПИ континуирано прати стање у овој области и проводи различите активности како би указала на проблеме дискриминације на основу спола. У протеклих десет година проведено је више истраживања и едукација с циљем препознавања и превенције сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола. Израђен је Водич за подузимање ефикасних мјера за спречавање узнемиравања на основу спола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту у институцијама БИХ.

Водич је усвојило Вијеће министара БиХ средином октобра 2019. године и задужило све институције да именују савјетнике/це те донесу одлуке о нултој толеранцији према дјелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола. Циљ је пружити помоћ потенцијалним актерима у поступку ефикасне превенције и заштите од узнемиравања на основу спола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту у институцијама БИХ: послодавцима, запосленицима, жртвама, као и дисциплинским комисијама које се формирају у овим случајевима.

До 19. јануараје 41 институција са нивоа Босне и Херцеговине именовала савјетника/цу за превенцију узнемиравања на основу пола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту и донијела одлуку о нултој толеранцији за сексуално узнемиравање. У сарадњи са Агенцијом за државну службу БИХ, организована је обука за именоване савјетнике/це за превенцију узнемиравања на основу спола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту, која је одржана 16. и 17. децембра 2020. године, наводи у саопћењу АРС БИХ.